جستجو
INVESTMENT FIELDS

BRANDS

«انتخاب» شرکتی پیشرو در زمینۀ سرمایه گذاری بین ِ المللی دانش محور است. این گروه به سازمان ها و شرکت های تجاری زیرمجموعۀ خود در سراسر دنیا کمک می کند تا قدرت نوآوری را برای تغییر در رشد به دست آورند. در بیش از چهار دهه، ما توانسته ایم شرکت ها و گروه های اقتصادی- اجتماعی را در چرخه های موفقیت قرار دهیم.

 

ما به دستاوردهای خود، در نقش مشاور و سرمایه گذاری اقتصادی، که باعث استقالل شرکت های زیرمجموعه شده است، افتخار می کنیم. تجربۀ عمیق ما در توسعۀ فعالیت های راهبردی مسیری روشن برای ذی نفعان ماست.گروه توسعۀ سرمایه گذاری انتخاب، در میان شرکت های خصوصی در زمینۀ کسب دانش اقتصادی و عرضۀ خدمات منحصربه فرد با ابعاد جهانی، نمونه ای کم نظیر در ایران محسوب میشود و موجب تشکیل یک گروه اقتصادی قابل اطمینان و الگویی برای توسعۀ اقتصاد اسلامی شده است.

ما به تقویت استعدادهای ایرانی برای یافتن راه حل های مبتنی بر فناوری جهانی و ارتباط گسترده با شرکای تجاری کمک می کنیم تا به شکلی هدفمند و سودآور برای تولیدات ایرانی بهکار گرفته شوند.شبکه های جهانی ما کمک می کنند تا با همکاری یکدیگر فناوری خدمات را به صورت مستمر به روزرسانی کنیم و قدرت مدیریت خطرهای ناشی از آنها را هم بپذیریم.برای ما ملموس است که از طریق عملیات، سرمایه گذاری ها، تولیدات و خدماتی که ارائه می دهیم، بر محیط تأثیر می ً گذاریم و این امر، مستقیما با زمینه های فعالیتمان مرتبط است. سرمایه گذاریهای ما بر پایۀ سودآوری اجتماعی صورت می گیرد. موفقیت مداوم ما به این بستگی دارد که چگونه فعالیت هایمان بر دیگر فعالیت های جهانی مؤثر است.ما با جدیت، مسئولیت نظارت بر فعالیت های خود را به عهده می گیریم و معتقدیم به عنوان یک سرمایه گذار جهانی باید قسمتی از آینده باشیم و همچنین نقش سازنده ای در کمک به حل مشکالت اقتصادی و زیست محیطی ایفا کنیم. برای این منظور، تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که مردم و سرمایه و ایده های ما برای کمک به یافتن راه حل های مبتنی بر بازاریی نوآورانه و مؤثر به کار گرفته میشوند تا با چالش های اجتماعی مقابله کنند و فرصت های جدیدی برای ذی نفعان خود ایجاد کنند. سال هاست که مدیران و رهبران سازمان ما پذیرفته اند که یک محیط سالم برای رفاه جامعه، مردم و کسب وکارهای ما ضروری است. ً اساسا محیط مناسب پایه و اساس اقتصاد پایدار و قوی است.

Afer Sales Services

Research & Development

تحقیق و توسعه

بیشتر بخوانید...>

Labrator

آزمایشگاه

بیشتر بخوانید...>

After Sales Services

خدمات پس از فروش

بیشتر بخوانید...>