multimedia-management-banner
Multimedia

INVESTMENT FIELDS

multimedia-management-banner
مولتی مدیا گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

ما بر ارزش هایی که تکیه می کنیم که به آینده شکلی جدید خواهد داد. زیرا برای آنچه بدست خواهیم آورد، امروز ارزشی تعریف کرده ایم. از سال ۲۰۱۲ ما تالش کردهایم، سطح ارزشهایمان را بالابرده و تاثیر آن در مسیر فردا را متبلور سازیم.

جهان ما جایی برای رشد انسانهاست. افکار ما جهانمان را شکل می دهد. افکار و انسانها جزیی جدایی ناپذیر در ترسیم آینده هستند. ما آینده را آنطور که میبینیم ترسیم میکنیم و چشم انداز خود را در آن سو تعریف کرده ایم؛ جهانی پر از رنگ، شادابتر و بدون مرز.

MEDIA 2019

Entekhab Investment Development Group

multimedia-baner
multimedia-icon

دانلود فایل فشرده
فایل حاوی پسورد می باشد که باید از روابط عمومی گروه تحویل گرفته شود.

multimedia-icon

شما می توانید از طریق لینک زیر ، فایل اصلی این معرفی را در زبان فارسی یا زبان انگلیسی تهیه کنید.

فایل فارسی       فایل انگلیسی