جستجو
SOCIAL RESPONSIBILITY

سود آوری اجتماعی

همان گونه که در مأموریت ما منعکس شده، هدف ما این است که جامعه‌ای متعالی و اخلاق‌گرا را برای حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی حمایت کنیم و سودآوری مالی، تنها نقطه دستیابی نباشد؛ بلکه مجموعه‌ای از منفعت‌های اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد. در انتخاب، سیاست‌ها و شیوه‌های کسب‌و‌کار ما، تعهد به ساختن جهانی بهتر را نشان می‌دهد.

آنچه به دنبال آن خواهیم بود، برگفته از آن

چیزی است که کاشته ایم و بر آن پافشاری می کنیم.

عملکردهای ما گواه این ادعاست و این وظیفه‌ای مهم و هدفی اخلاقی‌ست که با تولید و توزیع ثروت، جامعه‌ای سالم‌تر نیز داشته باشیم؛ این مبنایی‌ست که بر محوریت آن، بسیاری از کارکنان ما، روز خود را شروع می‌کنند و محصولات و خدمات ما از آن تاثیر می‌گیرد.

دانش؛ منبعی بی پایان ازخرد است.

ارزش بنیادین برای ما

ما به طور جدی مسئولیت‌های‌مان را برای کمک به جامعه دنبال می‌کنیم و سعی در توسعه آن‌ها داریم. ما متعهد به رعایت مسئولیت‌های‌مان برای ایجاد سرریزهای مثبت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دنیای امروزمان هستیم.