textile-banner

TEXTILE

OTHER INVESTMENTS

 textile-banner

نساجی

6500 سال از قدمت صنعت نساجی در ایران می‌گذرد و نساجی ایران به عنوان بخشی از هویت جهانی کشورمان، صاحب سبک و طرح‌هایی الهام‌بخش در شکل‌گیری جهانی این صنعت بوده است. هر چند ایران در سال‌های اخیر، صادرکننده این محصولات محسوب نمی‌شود، اما همچنان یکی از قوی‌ترین برندهای جغرافیایی در عرصۀ بین‌المللی است و تولیدات گران‌قیمت و سنتی آن در حال حاضر به تمام جهان صادر می‌شود.

OTHER INVESTMENT

سیستم‌های پیشرفته‌ نساجی

توسعۀ فعالیت‌های جدید

مانند دیگر صنایع، استفاده از فناوری‌های پیشرفته در نساجی هم اجتناب‌ناپذیر است، اما چالش اصلی این موضوع، نه برای سرمایه‌گذاران، که برای هویت تولیدی این صنعت است. فعالیت در این بخش همان‌گونه که باید پاسخ‌گوی نیاز بازار باشد، در قبال برند و هویت آن نیز مسئول است. این چیزی است که باید فنون طراحی، دوخت و نقاشیِ آن در روند تولید مد نظر قرار گیرد.

 textile-banner

TEXTILE

Best Quality

Future Zone

Research & Development

تحقیق و توسعه فناورانه

Investments and activities

سرمایه گذاری ها و فعالیت ها