بنیاد خیریه آلا


بنیاد خیریه آلا ( آینه داران لقای آفتاب ) به عنوان یک نهاد مردمی در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی و رسالتی که گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب  در قبال جامعه بر خود می داند؛ در چهار حوزه فرهنگی ، اجتماعی، معیشتی و سلامت فعالیت می کند.

رسالت اصلی این بنیاد راهبری امور خیر بر زمین مانده اولویت دار جامعه می باشد. برنامه ریزی و تلاش برای پیاده سازی  الگوی عملی و علمی مدیریت جامع امور خیر در سطح ملی و فراملی، چشم انداز بنیاد آلا ترسیم گردیده است. حوزه فعالیت بنیاد در دو زمینه راهبری و تصدیگری  تقسیم شده است. در بخش راهبری با کمک به ایجاد مدیریت جامع و یکپارچه خیریه ها در ایران و جهان اسلام، اقدام به ارائه مشاوره و هم فکری، تدوین الگوهای مدیریت، ترویج دانش های امور خیر و ارائه حمایتهای مادی و معنوی نموده است.

در بخش تصدیگری مرکز جامع کنترل سرطان و مرکز خدمات حمایتی و مددکاری کوثر به عنوان مسولیت های اجتماعی گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب فعالیت های بسیار گسترده مذهبی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی انجام می دهد. مرکز مراقبتهای حمایتی و تسکینی و کنترل سرطان انتخاب با هدف ارائه برنامه جامع کنترل سرطان شامل پیشگیری، تشخیص زود هنگام و درمان راه اندازی گردید. این مرکز اولین موسسه در ایران است که در حوزه نظام سلامت، مراقبت‌های حمایتی و تسکینی را برای بیماران صعب العلاج مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می‌دهد. ارائه خدمات بالینی، مددکاری، مراقبت در منزل، راه اندازی درمانگاه های لنف ادم، مراقبت از استومی، مشاوره تغذیه و مراقبت های روان شناختی، مراقبت های معنوی، پرستاری، کنترل درد، مشاوره ۲۴ ساعته، تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مراقبت از بیمار در منزل و همچنین فعالیت های آموزشی و پژوهشی و فرهنگ سازی از اهم برنامه های این مرکز می باشند.

مرکز مددکاری کوثر با بهینه ترین فرآیندها و توانمندسازی خانواده ها از طریق ارائه آموزش های لازم، ایجاد اشتغال و مساعدت های مالی توجه ویژه ای به دانش آموزان بی سرپرست یا بدسرپرست دارد .

مشاهده وب سایت بنیاد خیریه آلا