هلدینگ صنایع فولاد


هلدینگ صنایع فولاد گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب فعالیت های خود را براساس نیاز های صنایع فولاد کشور و از طریق شرکت فولاد بافت انجام می دهد فولاد بافت یکی از طرح های هشتگانه ملی ایران است که در راستای خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به محصولات استراتژیک به عنوان بزرگترین مجتمع فولاد سازی در جنوب شرق ایران احداث گردیده است

مشاهده وب سایت هلدینگ صنایع فولاد


شرکت های زیر مجموعه :

فولاد بافت :

فولاد بافت یکی از طرح های هشتگانه ملی ایران است که در راستای خودکفایی صنعتی و رفع وابستگی به محصولات استراتژیک به عنوان بزرگترین مجتمع فولاد سازی در جنوب شرق ایران در زمینی بالغ بر ۶۲۰ هکتار احداث گردیده است. شرکت فولاد بافت شامل دو کارخانه احیای مستقیم و انباشت و برداشت و کارخانه فولاد سازی با تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و قابل افزایش تا یک میلیون تن در سال می باشد.
کارفرمای طرح شرکت ملی فولاد ایران بوده که در شهریور ماه ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذارگردید و اینک بعنوان شرکت احیا استیل فولاد بافت ثبت گردیده است و شرکت ها (نهاد) های زیربعنوان پیمانکار این مجموعه فعالیت میکنند

این کارخانه با فن آوری احیای مستقیم فارسی Persian Direct Reduction Tecnology کار می کند و توسط شرکت MME ابداع شده است. خوراک این مجتمع گندله (Pellet ) و تولیدات آن شامل آهن اسفنجی ( DRI ) و شمش نازک ( Thin Slab ) می باشد