بازدید معاون وزیر نیرو جناب آقای مهندس فلاحتیان از کارخانجات گروه صنعتی انتخاب‎